Recente projecten

Riolering Veerplaats

Riolering Veerplaats

In opdracht van Gemeente Leiden worden diverse (grond)werkzaamheden uitgevoerd en worden riolering, kolken en aansluitleidingen verwijderen c.q. aangebracht.   

Lees meer...

Realisatie Peilverlaging

Realisatie Peilverlaging

In opdracht van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden diverse werkzaamheden verricht voor het natuurtechnisch (her)inrichten van een aantal deelgebieden langs de Enkele Wiericke. 

Lees meer...

Aanleg dammen

Aanleg dammen

In opdracht van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard zijn er diverse dammen aangelegd in Vlist e.o. 

Lees meer...

Inrichting Polder De Nesse

Inrichting Polder de Nesse

In opdracht van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wordt het project 'Inrichting Polder de Nesse, te Ouderkerk aan den IJssel uitgevoerd. 

Lees meer...