Agrarisch

Ontwatering

Ontwatering

Nederland is een echt waterland, wat ook tot uiting komt in de Krimpenerwaard. Doordat ons land door klimaatverandering steeds natter wordt, is een goed waterbeheer (rondom het bouw-/of grasland) belangrijker dan ooit. De Vries Stolwijk regelt voor u het onderhoud in de vorm van het verzorgen van het waterpeil. Dat doen we door greppels (in het grasland) te onderhouden en het land zelf te voorzien van drainage. Voor het greppelen maken we gebruik van een trekker met greppelfrees. Voor het draineren maken we gebruik van een trekker met draineermachine. Dankzij drainage wordt een bolle en holle waterspiegel voorkomen en zal er daardoor van bodemdaling minder tot geen sprake zijn. Overige onderhoud aan sloten voeren we uit door te baggeren en kantenbeheer. Daarvoor maken we gebruik van een trekker met baggerpomp, een schuifboot en een trekker met slootmachine.

Voederwinning

Voederwinning

Is het gras lang genoeg om te kunnen maaien? Het team van De Vries Stolwijk helpt u graag met het maaien tot en met het inkuilen. Het hele proces nemen we graag bij u uit handen en bieden u hierbij ondersteuning. We beschikken onder andere over een enkele en dubbele maaicombinatie, trekkers met opraapwagens en shovels met kuilverdelers. Daarnaast hebben we het materieel om u een handje te helpen met de maïsteelt. Van het hakselen, het transporteren tot het inkuilen, wij ontzorgen u compleet.

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding

Onkruid kan een nadelig effect hebben op de gewassen die op het land groeien. Daarom is bestrijden van onkruid op regelmatige basis noodzakelijk om een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren. We verwijderen vakkundig al het onkruid met onze 33 meter brede spuitmachine. Uiteraard voldoen we ook op dit gebied aan alle geldende wetten en regels.

Mestverwerking

Mestverwerking

Het aan- en afvoeren van de mest gebeurt met onze vrachtwagens die voorzien zijn van AGR/GPS. 

We hebben een vrachtwagen die zowel in enkele als dubbele combinatie te verkrijgen is en we hebben een mesttrailer.

De mest wordt onderworpen aan een mestanalyse. Uiteraard ontvangt u hier de uitslagen van.

Ook het bemesten van uw land nemen we graag uit handen. We kunnen zowel vaste als vloeibare mest vervoeren en verwerken. Onze trekker met sleepslangbemester en de trekker met tank en 10 duims zuigarm hebben we hiervoor beschikbaar. De tank kan ingezet worden met sleepvoetbemester, bouwlandbemester of als waterwagen.

Grondbewerking

Grondbewerking

Een goed beheer van de bodem is essentieel. Dit zorgt er namelijk voor dat de gewassen van een zo hoog mogelijke kwaliteit zijn en de opbrengst ook maximaal is. Bij ons kunt u terecht voor onder andere frezen, spitten, lemkeren, rotoren, kilveren, kalkstrooien, doorzaaien en inzaaien.