Agrarisch

Ontwatering

Ontwatering

Nederland is een echt waterland, wat ook tot uiting komt in de Krimpenerwaard. Ontwatering (drainage) is het afvoeren van water uit de bodem over én door de grond. Hierdoor verlagen we het grondwaterpeil en ontstaat er een droog grondoppervlak. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die zorgen voor de verdere afwatering. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.

De Vries Stolwijk regelt voor u het onderhoud in de vorm van het verzorgen van het waterpeil. Dat doen we door de greppels (in het grasland) te onderhouden en het land zelf te voorzien van drainage. Dankzij drainage wordt een bolle en holle waterspiegel voorkomen en zal er daardoor van bodemdaling minder tot geen sprake zijn.
Ook het onderhoud aan de sloten is van groot belang voor een goede afwatering, denk hierbij aan kantenbeheer en het baggeren van de watergang.  

Machines
Voor het greppelen maken we gebruik van een trekker met greppelfrees en voor het draineren maken we gebruik van een trekker met draineermachine. Overige onderhoud aan sloten voeren we uit door te baggeren en kantenbeheer. Daarvoor maken we gebruik van een trekker met baggerpomp, een schuifboot en een trekker met slootmachine.

Voederwinning

Voederwinning

Jaarlijks wordt er in Nederland een grote hoeveelheid ruwvoer gewonnen, denk hierbij onder andere aan graskuil, hooi en snijmaiskuil. Een goede winning van het product is de eerste stap om zo min mogelijk te verliezen en de kwaliteit van het product te behouden. Kies het maaimoment dat past bij de gewenste zwaarte van het product. De zon zorgt voor suikkerrijk gras dat makkelijk conserveert. Vindt u het gras lang genoeg om te kunnen maaien? Het team van De Vries Stolwijk helpt u graag, van het maaien tot en met het inkuilen. Het hele proces nemen we graag bij u uit handen en bieden u hierbij de juiste ondersteuning.

Machines
We beschikken onder andere over een enkele en dubbele maaicombinatie. Tevens hebben we trekkers met een viertal eigen opraapwagens en shovels met kuilverdelers.
Daarnaast hebben we het materieel om u te helpen met de maïsteelt. Van het hakselen, het transporteren tot het inkuilen. 

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding

Onkruid kan een nadelig effect hebben op de gewassen die op het land groeien. Daarom is bestrijden van onkruid op regelmatige basis noodzakelijk om een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren.

Machines
We verwijderen vakkundig al het onkruid met onze 33 meter brede spuitmachine. Uiteraard voldoen we ook op dit gebied aan alle geldende wet- en regelgeving.

Mestverwerking

Mestverwerking

We kunnen voor u de aan- en afvoer van mest verzorgen. Deze mest wordt onderworpen aan een mestanalyse. Uiteraard ontvangt u hiervan de uitslagen. Tevens kunnen we het bemesten van uw gras- of bouwland verzorgen. We kunnen zowel vaste als vloeibare mest verwerken. Uiteraard zijn wij en ons personeel op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving hieromtrent. Mocht u hierover vragen hebben, dan staan wij u graag te woord. 

Voor alle wijzigingen en huidige regelgeving omtrent het mestbeleid verwijzen wij u graag door naar https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/veranderingen-2020

Machines
De aan- en afvoer van mest verzorgen we middels onze vrachtwagen die zowel in enkele als dubbele combinatie te verkrijgen is. Tevens beschikken we over een mesttrailer. Onze vrachtwagens zijn voorzien van AGR/GPS. 
We hebben twee combinaties om te sleepslangen. Ook beschikken we over een nieuwe bemester, om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

Contact 
Mocht u bijvoorbeeld advies nodig hebben omtrent mestzaken, mest af willen voeren of juist aan willen voeren? Neem dan direct contact op met Piet de Vos, hij is bereikbaar via 06 10 03 26 94. 

 

Grondbewerking

Grondbewerking

Een goed beheer van de bodem is essentieel. Dit zorgt er namelijk voor dat de gewassen van een zo hoog mogelijke kwaliteit zijn en de opbrengst ook maximaal is.

Machines
Bij ons kunt u terecht voor onder andere frezen, spitten, lemkeren, rotoren, kilveren, kalkstrooien, doorzaaien en inzaaien.