Grond-, weg- en waterbouw

Grondverzet

Grondverzet

Grondverzet is, zoals de naam al zegt, het verzetten van grond. Dat klinkt behoorlijk breed en dat is het eigenlijk ook. Het verzetten van grond kan nodig zijn voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, tunnels, voor woningbouw en het aanleggen van kabels. Binnen ons bedrijf hebben we het juiste materieel voorhanden rondom het grondverzet zelf en natuurlijk ook het transporteren, zoals kranen (eventueel voorzien van GPS), shovels en trekkers met kippers.

Lees meer...

Cultuurtechnisch werk

Cultuurtechnisch werk

Als het gaat om cultuurtechnisch werk, kunt u denken aan het (her)inrichten van natuurgebieden en het ontgraven van natuurvriendelijke oevers. Dankzij dit soort werkzaamheden zorgen we er met elkaar voor dat er een plek wordt gemaakt waar (beschermde) dieren hun toevlucht kunnen vinden en waar de mens tot rust kan komen. Als het gaat om sportieve doeleinden, laten we u ook graag kennismaken met de mogelijkheid om sport- en recreatieterreinen aan te leggen. We zetten graag ons materieel in beweging om mensen in beweging te zetten. Om hier een goed beeld van te krijgen, verwijzen we u graag naar project Waalbos Fase 2.

Terug naar overzicht

Bouwrijp maken en riolering

Bouwrijp maken en riolering

Ook kunt u ons contacten wanneer u (tijdelijke) parkeerplaatsen, riolering en drainage of bouwwegen aan wilt laten leggen. We beschikken over het materieel, kennis en ervaring om u van dienst te zijn met het ontgraven en inrichten van bouwterreinen. Om een goede indruk te krijgen van hoe zo’n project eruit kan zien, verwijzen we u graag naar het project in Uithoorn waar we momenteel mee bezig zijn.

Terug naar overzicht

Woonrijp maken

Woonrijp maken

Woonrijp maken kan verschillende werkzaamheden omvatten, zoals bestraten en asfalteren van wegen, het plaatsen van beschoeiing en damwanden, ontgraven van kelders, het aanbrengen van beplanting en groenvoorzieningen, en veel meer.