De Vries Stolwijk B.V. 

We bestaan inmiddels ruim 47 jaar en wat zijn we daar trots op! In al deze jaren hebben we een brede klantenkring opgebouwd en staan we bekend als een betrouwbaar en professioneel familiebedrijf dat van aanpakken weet.

We zijn onder andere gespecialiseerd in de grond-, weg- en waterbouw. Voor bijvoorbeeld het woon- en bouwrijp maken van terreinen voor woning- en utiliteitsbouw is goed voorbereidend grondwerk van cruciaal belang. Maar ook voor de renovatie van bestaande riolering, in zowel stedelijk- als buitengebied, bent u bij ons aan het juiste adres. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van cultuurtechnisch werk, zoals baggerwerkzaamheden, maar ook het aanleggen van (natuur)kades en/of oeverbescherming. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd met modern en voor de werkzaamheden speciaal uitgerust materieel én een enthousiast team van vakbekwame medewerkers. Daarnaast verzorgen we diverse transport activiteiten. 

Bij De Vries Stolwijk is iedereen, op het gebied van GWW, Cultuurtechnisch werk én transport aan het juiste adres. Zowel overheden, bedrijven als particulieren kunnen van onze diensten gebruik maken.

 

Onze expertises

Recente projecten

Grondverzet

Grondverzet

Grondverzet is, zoals de naam al zegt, het verzetten van grond. Dat klinkt behoorlijk breed en dat is het eigenlijk ook. Het verzetten van grond kan nodig zijn voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, tunnels, voor woningbouw en het aanleggen van kabels. Binnen ons bedrijf hebben we het juiste materieel voorhanden rondom het grondverzet zelf en natuurlijk ook het transporteren, zoals kranen (eventueel voorzien van GPS), shovels en trekkers met kippers.

Lees meer...

Woonrijp maken

Woonrijp maken

Woonrijp maken kan verschillende werkzaamheden omvatten, zoals bestraten en asfalteren van wegen, het plaatsen van beschoeiing en damwanden, ontgraven van kelders, het aanbrengen van beplanting en groenvoorzieningen en veel meer. Al deze werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren. 

Laatste nieuws

Bouwrijp maken en aanleg riolering

Bouwrijp maken en aanleg riolering

Het bouwrijp maken van een stuk grond betekent dat het maaiveld bewerkt wordt, voordat met de bouw gestart kan worden. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen en wortels, struiken en andere obstakels die de aanvang van de werken in de weg kunnen staan. 

Het voorbelasten van de grond is vaak nodig, omdat geëist wordt dat de grond voldoende draagkrachtig moet zijn en zettingen door (toekomstige) bovenbelastingen zo gering mogelijk moeten zijn.

Tijdens het bouwrijp maken van een woonwijk worden ook vaak kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen en riolering aangelegd om de woningen direct aan te kunnen sluiten zonder dat tijdens de laatste fase van de bouw nog veel graafwerk nodig is. Op plaatsen waar een voorbelasting nodig is, worden de ondergrondse voorzieningen aangelegd zodra de voorbelasting verwijderd is.

Voor alle bovengenoemde werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres. We beschikken over het juiste materieel om deze werkzaamheden voor  u uit te kunnen voeren. 

Lees meer...