Baggeren recreactieschap Rottemeren

In opdracht van Staatsbosbeheer (recreatieschap Rottemeren) worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in Rottemeren.

De uitvoering van het werk omvat:

a. het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
b. het treffen van de nodige arbeidshygienische voorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
c. het baggeren van watergangen en lokaal verspreiden over aangrenzend perceel;
d. transporteren van baggerspecie;
e. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer (recreatieschap Rottemeren)

Geplaatst in Projecten.