Baggeren recreactieschap Rottemeren

Staatsbosbeheer verzorgt in opdracht van een aantal Natuur- en Recreatieschappen onder meer de aanleg en het beheer van openbare recreatieterreinen in de Provincie Zuid-Holland. Eén van haar opdrachtgevers is het Recreatieschap Rottemeren. In opdracht van het Recreatieschap Rottemeren (Staatsbosbeheer) zijn de watergangen binnen het beheergebied gebaggerd.

De uitvoering van het werk omvat:

a. het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
b. het treffen van de nodige arbeidshygienische voorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
c. het baggeren van watergangen en lokaal verspreiden over aangrenzend perceel;
d. transporteren van baggerspecie;
e. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Het werk omvat het baggeren van watergangen binnen het beheergebied van het recreatiegebied Rottemeren. De uit te baggeren watergangen dienen door middel van een graafmachine met bak tot de vaste bodem uitgebaggerd te worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de gedragscode flora & fauna Stadswerk bestendig
beheer. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld voor het zorgvuldig handelen.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer (recreatieschap Rottemeren)

Geplaatst in Projecten.