Vervangen riolering en herstraten Het Baken

In opdracht van de Gemeente Krimpenerwaard wordt het project 'Baken: vervangen riolering en herstraten' te Krimpen aan de Lek uitgevoerd. 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
· Grondwerken;
· Opbreken en aanbrengen van funderingslagen;
· Opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;;
· Aanbrengen van zand en bims en aanvullingen in sleuven met zand en bims;
· Verwijderen en aanbrengen van rioleringen;
· Verwijderen en aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen;
· Verwijderen en aanbrengen van huisaansluitingen;
· Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;
· Verwijderen van beplanting en bomen;
· Afwerken van bermen en plantsoenen;
· Verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting;
· Bijkomende werkzaamheden.

 

Baken: Vervangen riolering en herstraten

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard

Geplaatst in Projecten.