Vervanging riolering Poptahof en Industriestraat Delft

In opdracht van de Gemeente Delft , voert De Vries Stolwijk B.V., diverse werkzaamheden uit voor de vervanging van de riolering aan de Industriestraat e.o. en de Poptahof te Delft. 


De werkzaamheden voor het gehele project zullen gefaseerd worden uitgevoerd:
• Fase 1 – Neptunesweg (Röntgenweg), Hermesstraat (gedeeltelijk), Industriestraat, Mercuriusweg;
• Fase 2 - Troelstralaan (gedeeltelijk), Poptahof Noord;
• Fase 3 - Poptahof Zuid.

De uitvoering van het werk omvat:
• Opbreken van bestrating en kantopsluitingen en verwijderen van bestaande riolering;
• Verrichten van grondwerkzaamheden;
• Aanbrengen van (infiltratie) riolering en afwateringselementen;
• Aanbrengen van bestrating en kantopsluitingen.

Planning en fasering Fase 1 - November 2018 t/m februari 2019

De werkzaamheden per Fase (Industriestraat e.o, Poptahof Noord en Poptahof Zuid) zullen in delen worden uitgevoerd, om de bereikbaarheid binnen het gebied te waarborgen.
Op deze tekening is de fasering voor Fase 1 (Deelgebied Industriestraat e.o.) aangegeven. De pijlen geven de werkrichting per straat aan.

Wij verwachten de volgende uitvoeringsduur per sub fase:

Sub fase I Neptunesweg (Röntgenweg) 05-11-2018 t/m 23-11-2018
Sub fase I Hermesstraat 26-11-2018 t/m 07-12-2018
Sub fase II Industriestraat (1e deel) 12-11-2018 t/m 21-12-2018
Sub fase III Industriestraat (2e deel) 07-01-2019 t/m 22-02-2019
Sub fase IV Mercuriusweg 10-12-2018 t/m 21-12-2018
Sub fase IV Mercuriusweg 07-01-2019 t/m 01-02-2019
Nb. Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen de duur en start van de werkzaamheden verstoren.

Communicatie

Voor de direct aanwonende(n)/bedrijven is er een speciale projectpagina ‘Vervanging riolering Poptahof en Industriestraat’ beschikbaar. Deze projectpagina is bereikbaar middels de button 'Projectpagina' rechts bovenin uw scherm. U kunt hier inloggen met de door u ontvangen inloggegevens.

Bereikbaarheid

De voetpaden zullen zoveel mogelijk toegankelijk worden gehouden voor voetgangers. Voor fietsers wordt eventueel een tijdelijke voorziening aangelegd mocht dit noodzakelijk zijn, zodat het fietsverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. De verkeerssituatie (sub fase I en sub fase II Industriestraat e.o) voor (vracht)auto’s staat weergegeven in Bijlage I (zie hieronder). Voor sub fase III en sub fase IV Industriestraat e.o. zijn de verkeerstekeningen binnenkort beschikbaar.

 • Verkeerstekening sub fase I
 • Verkeerstekening sub fase II
 • Veiligheid

  Graag wijzen wij u er op niet in de buurt van het werkvak te komen. Er wordt gewerkt met machines en er zijn meer transportbewegingen dan gebruikelijk. Wij vragen u hiervoor extra alert te zijn rondom de werklocatie.

  Overlast

  Het is onvermijdelijk dat u overlast gaat ondervinden van de werkzaamheden. Uiteraard doen wij er wel alles aan om de overlast te beperken. Wij vragen uw begrip daarvoor en hopen op uw medewerking.

  Contactpunt

  Er is een wekelijks contactpunt in onze directiekeet, welke gelegen is aan de Industriestraat. Dit contactpunt is geopend iedere maandagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur. Natuurlijk zijn wij ook altijd bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen middels Poptahof@devriesstolwijk.nl.

  Opdrachtgever

  Opdrachtgever: Gemeente Delft 

  Geplaatst in Projecten.