Realisatie Peilverlaging

In opdracht van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden diverse werkzaamheden verricht voor het natuurtechnisch (her)inrichten van een aantal deelgebieden langs de Enkele Wiericke. 

De opdracht betreft het natuurtechnisch (her)inrichten van 3 blokken/deelgebieden die langs de Enkele Wiericke liggen.
Blok 1 heeft een oppervlakte van ca. 14 ha. De inrichtingsmaatregelen bestaan uit het aanleggen van diverse weidevogeloevers, het verwerken van de vrijkomende grond in een inundatiekade rondom het gebied en het aanleggen van een nieuwe (klep)stuw en peilscheiding.
Blok 2 heeft een oppervlakte van ca. 16 hectare. De inrichtingsmaatregelen bestaan uit het aanleggen van diverse weidevogeloevers, het verrichten van intern grondtransport en het aanbrengen van een aantal kunstwerken, waaronder het aanbrengen van een nieuwe duiker onder de Weiweg en het aanleggen van een nieuwe (klep)stuw.
Blok 3 heeft een oppervlakte van ca. 15 hectare. De inrichtingsmaatregelen bestaan uit het kleinschalig grondverzet.

Realisatie Peilverlaging

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Agrarisch Collectief Krimpenerwaard

Geplaatst in Projecten.