Projecten

Vervanging riolering Van der Goesstraat e.o.

Vervanging riolering Van der Goesstraat en omgeving te Delft

In samenwerking met de Gemeente Delft zijn we gestart met het deelnemen in een bouwteam met betrekking tot de vervanging van het riool in de wijk Voordijkshoorn in Delft. Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen de opdrachtgever, diens adviseur(s) en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (in dit geval dus De Vries Stolwijk). Het doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het uit te voeren project.

Lees meer...

Woonrijp maken Pr. Julianastraat Bergambacht

Woonrijp maken Pr. Julianastraat Bergambacht

In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard heeft De Vries Stolwijk B.V. de tweede fase van de werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het woonrijp maken van de Prinses Julianastraat te Bergambacht.

Lees meer...

Baggeren Staatsbosbeheer

Baggeren recreactieschap Rottemeren

Staatsbosbeheer verzorgt in opdracht van een aantal Natuur- en Recreatieschappen onder meer de aanleg en het beheer van openbare recreatieterreinen in de Provincie Zuid-Holland. Eén van haar opdrachtgevers is het Recreatieschap Rottemeren. In opdracht van het Recreatieschap Rottemeren (Staatsbosbeheer) zijn de watergangen binnen het beheergebied gebaggerd.

Lees meer...

Baggeren Provincie Zuid-Holland

Baggeren Provincie Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Krimpenerwaard. Het project bevat diverse watergangen grenzend aan de zogenaamde NNN (NatuurNetwerkNederland) gebieden.
Als lokale uitvoerende partij werd verwacht dat de gebiedskennis, de kennis met betrekking tot de gevoeligheid van het gebied en onze ervaring met het werken volgens een ecologisch protocol werden ingebracht.

Lees meer...