Duurzame wijkvenieuwing Vogelwijk te Leiden

In opdracht van de Gemeente Leiden zijn we gestart met de duurzame wijkvernieuwing van de Vogelwijk te Leiden. Het klimaat verandert. In de toekomst zal het vaker heviger en harder gaan
regenen en zijn er langere periodes van hitte en droogte. Met een nieuwe klimaatbestendige inrichting wil de gemeente ervoor zorgen dat de Vogelwijk is voorbereid op het veranderende klimaat.

Zo krijgt de wijk meer groen en minder stenen. Extra groen zorgt voor verkoeling, draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en zorgt ervoor dat niet al het regenwater via het riool afgevoerd hoeft te worden. Het riool wordt vervangen voor een gescheiden rioolstelsel: naast de buis voor vuilwater uit de woningen komt er een aparte buis voor het relatieve schone hemelwater. Straks gaat alleen het vuilwater naar de zuivering, het hemelwater stroomt terug naar de sloten in de wijk. Ook komt er een drainagesysteem dat in de wijk het grondwaterpeil zal reguleren. In droge periodes stroomt water uit de sloot het drainagesysteem in om uitdroging van de ondergrond te voorkomen. In natte periodes voert het systeem grondwater af richting de sloot en voorkomt zo een stijging van de grondwaterstand. Bekijk hier hoe een gescheiden rioolstelsel werkt. 

Duurzaamheid
De gebakken straatstenen in de rijbaan van de straten wil de gemeente vanuit circulair hergebruik van materialen in de wijk hergebruiken. De oude betonnen trottoirtegels en trottoirbanden worden vervangen voor nieuwe materialen. In verschillende straten liggen oude natuursteenbanden die in het nieuwe ontwerp zo veel mogelijk zijn hergebruikt. In de parkeervakken komt verharding die het water gemakkelijk doorlaat.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat we minder CO2 uitstoten tijdens de werkzaamheden voor de Duurzame wijkvernieuwing Vogelwijk. Onze machines draaien namelijk op HVO100. Hiermee reduceren we ongeveer 90% CO2 uitstoot t.o.v. reguliere diesel. Ook de lokale emissies, zoals fijnstof, NOX en zwaveloxiden zijn aanmerkelijk lager. Deze HVO100 wordt gemaakt van reststromen van onder andere plantaardige vetten. 

Samen aan de slag voor biodiverse stadsnatuur
In samenwerking met de Gemeente Leiden kunnen bewoners ervoor kiezen om een boomspiegel te adopteren. De gemeente zorgt voor het verwijderen van de tegels, het aanleggen van de rand en het aanbrengen van een vruchtbare laag aarde voor de planten. Bewoners kiezen en kopen zelf de planten en bloemen voor de boomspiegel. Ook na het aanleggen blijven bewoners actief in het onderhoud van dit stukje natuur. 

Vogelwijk Leiden

WordPress Photo Gallery

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Geplaatst in Projecten.