(her)Inrichten natuurgebieden

Het (her)inrichten omvat onder andere het op orde brengen van de waterhuishouding, het ontwikkelen van natuur en ruimte voor extensieve recreatie.


Dankzij dit soort werkzaamheden zorgen we er met elkaar voor dat er een plek wordt gerealiseerd óf een gebied opnieuw ingericht wordt waar (beschermde) dieren hun toevlucht kunnen vinden en waar de mens tot rust kan komen.

Machines
Voor de uit te voeren werkzaamheden beschikken we over alle benodigde materieel en machines. Dit is afhankelijk van de soort uit te voeren werkzaamheden en de locatie van de werkzaamheden. Hierin kunnen we u van passend advies voorzien.

Geplaatst in Diensten Agrarisch.