Herinrichting Paden Lage Bergsche Bos

In opdracht van Recreatieschap Rottemeren hebben we het project Herinrichting Paden Lage Bergsche Bos in de Gemeente Lansingerland mogen uitvoeren. Binnen dit project hebben we onder andere de navolgende werkzaamheden uitgevoerd in het Lage Bergsche Bos: aanbrengen voorbelasting, aanleg van asfalt van wandelpaden, halfverhardingspaden, ruiter- en fietspaden en de aanleg en wijzigen van dammen en duikers.

Het Lage Bergse Bos is een van de deelgebieden van de Rottemeren. Het is aangelegd in de jaren zeventig, om het groeiende aantal stadsbewoners dicht bij huis de mogelijkheid te geven om te recreëren in het groen. Veel bezoekers vinden het bijzonder dat er vlak bij de stad zo’n bosrijk gebied ligt.
Echter, sinds de aanleg in de jaren zeventig is het haast niet veranderd, terwijl het gebruik wel is gewijzigd. Daarom is het tijd voor een kwaliteitsimpuls. Ook komt de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam in een half verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos te lopen. Een goed moment om de inrichting van het tunneldak af te stemmen op de kwaliteitsimpuls zodat beplanting, paden en recreatieve voorzieningen goed op elkaar aansluiten.

Voor dit project was het zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving van belang, omdat de werkzaamheden plaatsvonden middenin het groen.
Wilt u een impressie van de nieuwe inrichting van het Lage Bergsche Bos? Open hier het definitieve ontwerp.

Herinrichting Paden Lage Bergsche Bos

WordPress Photo Gallery

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Recreatieschap Rottemeren

Geplaatst in Projecten.