Baggeren

Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem en het opschonen van het oppervlaktewater.

Zo voorkomen we zuurstoftekort in het water en krijgen we de sloot weer op diepte. Daarmee garanderen we de doorstroming en afvoer van water. Dit is nodig om wateroverlast te beperken.
Baggeren is tevens van belang voor de waterkwaliteit. De waterbodem heeft altijd zuurstof nodig, omdat de afbraak van plantenresten daar altijd doorgaat. Als er maar weinig water boven de bodem staat, verdwijnt de zuurstof als snel uit dat kleine laagje water en kunnen er geen planten en dieren meer in leven. Door te baggeren houden we de sloot op diepte en voorkomen we rottingsprocessen en een tekort aan zuurstof.

Machines
Voor uit te voeren baggerwerkzaamheden beschikken we over een trekker met baggerpomp. Met deze baggerpomp is het mogelijk om watergangen uit te diepen en de bagger direct te verspreiden. Daarnaast beschikken we over diverse (mobiele) graafmachines om de sloten op diepte te maken of de (sloot)kanten te beheren.

Geplaatst in Diensten Agrarisch.