Bouwrijp maken en aanleg riolering

Het bouwrijp maken van een stuk grond betekent dat het maaiveld bewerkt wordt, voordat met de bouw gestart kan worden. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen en wortels, struiken en andere obstakels die de aanvang van de werken in de weg kunnen staan. 

Het voorbelasten van de grond is vaak nodig, omdat geëist wordt dat de grond voldoende draagkrachtig moet zijn en zettingen door (toekomstige) bovenbelastingen zo gering mogelijk moeten zijn.

Tijdens het bouwrijp maken van een woonwijk worden ook vaak kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen en riolering aangelegd om de woningen direct aan te kunnen sluiten zonder dat tijdens de laatste fase van de bouw nog veel graafwerk nodig is. Op plaatsen waar een voorbelasting nodig is, worden de ondergrondse voorzieningen aangelegd zodra de voorbelasting verwijderd is.

Voor alle bovengenoemde werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres. We beschikken over het juiste materieel om deze werkzaamheden voor  u uit te kunnen voeren. 

Geplaatst in Diensten GWW.