Ontwatering

Nederland is een echt waterland, wat ook tot uiting komt in de Krimpenerwaard. Ontwatering (drainage) is het afvoeren van water uit de bodem over én door de grond. Hierdoor verlagen we het grondwaterpeil en ontstaat er een droog grondoppervlak. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die zorgen voor de verdere afwatering. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.

De Vries Stolwijk regelt voor u het onderhoud in de vorm van het verzorgen van het waterpeil. Dat doen we door de greppels (in het grasland) te onderhouden en het land zelf te voorzien van drainage. Dankzij drainage wordt een bolle en holle waterspiegel voorkomen en zal er daardoor van bodemdaling minder tot geen sprake zijn.
Ook het onderhoud aan de sloten is van groot belang voor een goede afwatering, denk hierbij aan kantenbeheer en het baggeren van de watergang.  

Machines
Voor het greppelen maken we gebruik van een trekker met greppelfrees en voor het draineren maken we gebruik van een trekker met draineermachine. Overige onderhoud aan sloten voeren we uit door te baggeren en kantenbeheer. Daarvoor maken we gebruik van een trekker met baggerpomp, een schuifboot en een trekker met slootmachine.

Geplaatst in Diensten Agrarisch.