Certificaten

De Vries Stolwijk vindt het van groot belang om volgens de wet- en regelgeving te werken. Daarmee garanderen we dat niet alleen uw project succesvol zal verlopen, maar ook dat de veiligheid van onze medewerkers is gewaarborgd. Niet alleen als bedrijf beschikken we over de noodzakelijke certificaten, ook onze medewerkers hebben de juiste certificaten op zak. Hierbij kunt u onder andere denken aan Basisveiligheid VCA, BHV (bedrijfshulpverlening) en/of Flora en Fauna. Samen zorgen we, door de vastgestelde richtlijnen te volgen, dat uw project naar volle tevredenheid zal verlopen.

Het VCA** certificaat
Als bedrijf hebben we te maken met veel risico’s die gepaard gaan met de werkzaamheden die we uitvoeren. Eén van de certificaten die we daarom in ons bezit hebben, is het VCA** certificaat. De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Natuurlijk is het niet alleen maar een checklist. Het betekent dat we met regelmaat op de punten in de checklist worden beoordeeld, zodat we blijven voldoen aan de hoogste eisen. We vinden het meer dan logisch dat steeds meer opdrachtgevers de eis stellen om alleen in zee te gaan met bedrijven die het VCA** certificaat op zak hebben. Het laat zien dat ook zij veiligheid erg belangrijk vinden.

Het VCA systeem wordt gevolgd volgens Europese richtlijnen. Wanneer het VCA certificaat is afgegeven, is het 3 jaar geldig. Jaarlijks vinden er audits plaats.

ISO certificering
De Vries Stolwijk bezit ook het ISO 9001:2008 certificaat. Deze norm is meer gericht op het milieu. Deze ISO normering garandeert dat we kunnen voldoen aan de hoge verwachten en eisen van onze klanten. Daarnaast laat het zien dat we over de juiste middelen beschikken om de werkzaamheden uit te voeren. Nog een onderdeel binnen deze certificering is dat er van ons verwacht wordt dat we voldoen aan de gemaakte afspraken met onze opdrachtgevers. Afspraak is afspraak, dat is iets wat we van het begin af aan vanzelfsprekend vinden. Uiteraard worden we altijd getoetst door externe partijen.

Het ISO certificaat is 3 jaar geldig. Tenminste 1 keer per jaar vindt er een audit plaats om te ontdekken of we om de juiste redenen het certificaat in ons bezit hebben. Wij zijn blij met alle tussentijdse audits, omdat het ons scherp houdt.

CO2 bewust certificaat
Wij leveren graag onze bijdrage voor een beter milieu. Dit begint bij onszelf. Daarom hebben wij een aantal maatregelen binnen ons bedrijf in uitvoering . Wij zijn gecertificeerd voor CO2 bewust niveau 5. Via de button krijgt u meer informatie over ons beleid om CO2 te reduceren.

Laatste projecten

Europarei Fase 3 te Uithoorn

Europarei Uithoorn (Fase 2 en 3)

In opdracht van woningcorporatie Eigen Haard, voert De Vries Stolwijk B.V., diverse werkzaamheden uit voor het bouw- en woonrijp maken van de Europarei Fase 2 en 3 te Uithoorn. 

Lees meer...

Baggeren watergangen Franse Kade

Baggeren Franse Kade

In opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, voert De Vries Stolwijk B.V. baggerwerkzaamheden uit aan de Franse Kade in de gemeente Krimpenerwaard. De opdracht bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van buitengewoon onderhoud van watergangen. Het betreft onderhoudsbaggerwerkzaamheden van de wegsloten aan weerszijden van de Franse Kade. In totaal wordt circa 3,2 km watergang gebaggerd, waarbij een kleine 4.000 m³ verspreidbare baggerspecie wordt verwijderd. 

Lees meer...