Oeverbescherming

Oeverbescherming omvat alle maatregelen om de oevers van binnenwateren te beschermen tegen erosie. Oeverbescherming kan op meerdere wijzen worden uitgevoerd, afhankelijk van de aard van het binnenwater. Naast het beschermen van de oevers tegen erosie, is het tegenwoordig ook van belang om de ecologische functie van de oever te bewaren.

D
We kunnen u adviseren en de werkzaamheden voor u uitvoeren van onder andere de navolgende systemen oeverbescherming:
-Het gebruik van damwanden;
-Het gebruik van beschoeiing uit hout, kunststof en dergelijke
-Het toepassen van geleidelijk aflopende oevers (natuurvriendelijke oevers)

Machines
Voor de uit te voeren werkzaamheden beschikken we over alle benodigde materieel en machines. Dit is afhankelijk van de soort uit te voeren werkzaamheden en de locatie van de werkzaamheden. Hierin kunnen we u van passend advies voorzien.

Geplaatst in Diensten Agrarisch.