Vervanging riolering

Riolering, groen (plantsoenen, bermen en grasvelden) en wegen zijn allemaal onderdeel van de openbare ruimte. Maatregelen aan water, groen en wegen worden nauwkeurig op elkaar afgestemd. De samenhang tussen water, groen en wegen is:
-Onder de weg is ruimte voor de rioolbuizen;
-Het riool houdt de weg droog;
-De weg en het groen kunnen regenwater tijdelijk opvangen na een hoosbui;
-Regenwater zakt in het groen in de grond;
-Grondwater zorgt ervoor dat planten kunnen groeien

De Vries Stolwijk is gespecialiseerd in de aanleg én vervanging van bestaande rioolstelsels en het herinrichten van de bestrating, groen, straatmeubilair e.d. Inmiddels hebben we ervaring in het werken met diverse soorten riolering, zoals Gres, PVC, PP, beton, infiltratiebuizen etc. Ook voor het toepassen van horizontale drainage, waterbergingssystemen of waterpasserende bestrating bent u bij ons aan het juiste adres.

Geplaatst in Diensten GWW.