CO2 prestatieladder

CO₂ Prestatieladder en duurzaamheid
De Vries Stolwijk B.V. heeft als doel om de uitstoot van CO₂ zoveel mogelijk te reduceren. Dat doen we omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het milieu. Als we ons best doen om de uitstoot van CO₂ tot een minimum te beperken, dan levert dit alleen maar voordelen op. Door bewust bezig te zijn met energiebesparing hopen we ook andere bedrijven hiertoe te motiveren.

Zonnepanelen
De grootste besparing hebben we al een tijdje op het dak liggen van onze werktuigenschuur. Het betreft namelijk circa 100 zonnepanelen. Dankzij dit grote aantal zonnepanelen zijn we in staat om 100% zelfvoorzienend te zien als het gaat om het opwekken van groene energie. Hiermee hebben we al een belangrijke doelstelling behaald. Dankzij het opwekken van onze eigen energie, hebben we de CO₂ op dit gebied al flink gereduceerd. Uiteraard zijn we er daarmee nog niet, omdat er nog zoveel meer winst te behalen is.

Verlichting, verwarming en airco
We hebben bijvoorbeeld ook al onze lampen vervangen door LED verlichting en maken we gebruik van bewegingssensoren. Zo branden onze lampen niet alleen wanneer het nodig is, maar worden ze ook nog eens op een zuinige manier gebruikt. Daar waar geen bewegingssensoren aanwezig zijn, motiveren we onze medewerkers om verlichting niet onnodig te laten branden. Ook het aardgasverbruik schroeven we zoveel mogelijk terug. Zowel de kachel als airco hebben we alleen aan wanneer nodig. Standaard zetten we de verwarming een graadje lager.

Wagenpark, auto’s en materieel
Ook geven we zoveel mogelijk aandacht aan het rijgedrag van onze medewerkers. Niet alleen door zuinig te rijden kunnen we de uitstoot van CO₂ reduceren, maar ook door het stimuleren van carpooling. Het liefst zouden we al ons materieel om willen ruilen voor zuinig(er) materieel, dit is echter niet haalbaar. Deze vervanging doen we geleidelijk aan.

Doelstellingen in percentages
Ten opzichte van 2020 willen we in 2024 in totaal 5,00% minder CO₂ uitstoten (dit betreft de reductie voor scope 1 en 2). Daarnaast willen we alle ingehuurde graafmachines in 2024 Tier 3b of hoger laten zijn. Om dit te kunnen realiseren, houden we ons streng aan de maatregelen zoals die verduidelijkt zijn in ons CO₂ reductieplan. Dit geeft ons de gewenste handvatten om steeds weer opnieuw te bekijken of we (nog) op de goede weg zitten. Het niveau waarop we omgaan met CO₂ reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂ prestatieladder stelt aan niveau 5. Dit niveau staat voor het feit we onze pijlen hebben gericht op het behalen van onze gestelde CO₂ doelstellingen en het bevragen van onze leveranciers. Omdat we transparantie erg belangrijk vinden, communiceren we ieder half jaar extern ons energiebeleid, CO₂-footprint en onze reductiedoelstellingen.

Voor meer informatie over de CO₂ Prestatieladder gaat u naar de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op deze site kunt u ons als certificaathouder vinden en tevens vindt u hier een aantal publicaties van De Vries Stolwijk B.V.
Om meer te weten te komen over het sectorinitiatief waar we momenteel actief deel aan nemen, Sturen op CO2, kunt u hier meer lezen.

Hieronder kunt u diverse documenten inzien die we voor u beschikbaar hebben gesteld:

  1. CO₂ Managementplan
  2. CO₂ Reductieplan
  3. 2022-2025 CO₂-bewust-Certificaat niveau 5
  4. Communicatiebericht 2021
  5. Communicatiebericht 2022
  6. Communicatiebericht 1e halfjaar 2023
  7. Communicatiebericht 2023

Recente projecten

Polderpark Cronesteyn

Werkzaamheden Polderpark Cronesteyn

In opdracht van de Gemeente Leiden hebben we diverse werkzaamheden uit mogen voeren in het Polderpark Cronesteyn. We hebben diverse herinrichtingsmaatregelen uitgevoerd, zoals het realiseren van een bijenbiotoop in het Reigersbos, het verbeteren van de ingangen van het park en het aanplanten van diverse bomen in de boszone. 

Lees meer...

Herinrichting Paden Lage Bergsche Bos

Herinrichting Paden Lage Bergsche Bos

In opdracht van Recreatieschap Rottemeren hebben we het project Herinrichting Paden Lage Bergsche Bos in de Gemeente Lansingerland mogen uitvoeren. Binnen dit project hebben we onder andere de navolgende werkzaamheden uitgevoerd in het Lage Bergsche Bos: aanbrengen voorbelasting, aanleg van asfalt van wandelpaden, halfverhardingspaden, ruiter- en fietspaden en de aanleg en wijzigen van dammen en duikers.

Lees meer...

Aanleg vlinderhabitat

Aanleg vlinderhabitat

In opdracht van de Projectgroep Vlinderhabitat NVWK hebben we diverse soorten werkzaamheden verricht voor de aanleg van een vlinder-/insectenidylle en het verhogen van de biodiversiteit in het gebied Weijdenblick nabij Lekkerkerk. Hierbij is tevens een kever- en spinnenbank en bijenbroedwal aangelegd. 

Lees meer...