De Meern i.s.m. Vergeer Bouw

Voor een nieuwe woonwijk in De Meern hebben we, in opdracht van Vergeer Bouw, diverse werkzaamheden verricht voor het slopen van de bestaande woningen en daarna het bouw- en woonrijp maken voor de nieuwe woningen.
Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:
-opruimingswerkzaamheden (verharding, groen, meubilair);
-slopen gebouwen;
-asbestverwijdering;
-inmeten van bestaande heipalen;
-selectief verwijderen/inkorten heipalen;
-verwijderen van ondergrondse infrastructuur;
-afwerken terrein;
-aanbrengen bouwhekken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
-grondwerken, o.a. voorbelasting;
-aanleg rioleringen;
-aanleg verhardingen;
-aanleg groen;
-coördinatie werkzaamheden nutsbedrijven e.a.

Opdrachtgever

Opdrachtgever : Vergeer Bouw B.V.

Geplaatst in Projecten.