Gemeente Delft, Harnaschpolder

Dit betreft het bouw en woonrijp maken van een nieuwe wijk de in Harnaschpolder. Hiervoor is het bestaande terrein gesaneerd door het ontgraven en afvoeren van klasse industrie grond, het graven van waterpartijen, het aanleggen van uitzichtheuvels en aanleggen van een geluidswal. Verder zijn er damwanden, steigers en stortsteen aangebracht, ook zijn er trottoirs en half verharde wandelpaden aangelegd en is er beplanting aangebracht. In het park zijn 2 speelplekken aangelegd, o.a. het ecopark, het is een groot speelterrein.

Tevens hebben we in de Harnaschpolder een terrein bouwrijp gemaakt door het aanbrengen van infiltratie en vuil water riolering, het aanbrengen van cunetten, beschoeiing, damwand en asfaltverhardingen. tevens is er openbare verlichting en verkeersvoorzieningen aangebracht. Op dit moment is het project afgerond.

Opdrachtgever Gemeente Delft

Opdrachtgever

Opdrachtgever : Gemeente Delft

Geplaatst in Projecten.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *