Baggerwerkzaamheden Molenvliet

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft De Vries Stolwijk B.V. buitengewoon onderhoud uitgevoerd van watergangen nabij Bergambacht.

De opdracht bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van buitengewoon onderhoud van watergangen. Het betreft onderhoudsbaggerwerkzaamheden van de Molenvliet nabij Bergambacht. In totaal wordt circa 1,9 km watergang gebaggerd waarbij circa 9.500 m3 verspreidbare baggerspecie wordt verwijderd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van baggerwerkzaamheden in watergangen en onder bruggen;
- het verwerken van baggerspecie op de kant;
- het verwijderen en afvoeren van (drijf-)vuil, plantenresten, wortelstokken en andere bodemvreemde materialen uit de te onderhouden watergangen;
- het scheiden, vervoeren en verwerken van (grof) afval;
- het inrichten en opruimen van het werkterrein.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Geplaatst in Projecten.