Polder Bloemendaal

In opdracht van Staatsbosbeheer, voert De Vries Stolwijk B.V. baggerwerkzaamheden uit in de polder Bloemendaal. In de polder Bloemendaal bevatten een aantal watergangen zodanig veel slib dat onder andere de doorstroming van het water belemmerd wordt. Het slib bestaat uit organisch materiaal. Het slib is schoon en onvervuild. Het slib (totaal circa 40.000 m3) wordt door De Vries Stolwijk B.V. uit de watergangen verwijderd en afgezet op de naastgelegen percelen.


Polder Bloemendaal is een planologisch bestemd agrarisch gebied met landschappelijke waarden. De mechanische draagkracht van de bodem van het werkterrein is over het algemeen gering tot zeer gering. Toch dienen spoorvorming en andere beschadigingen van de bodem van het werkterrein (inclusief de andere terreinen die bereden worden) te worden voorkomen. Slib wegzuigen uit de watergangen waarbij direct de diepte in de watergangen gepeild wordt. De bagger wordt geborgen op diverse percelen in het gebied. Voorkomen dient te worden dat de bagger terugvloeit in een watergang. Ook dienen de aanwezige natuurwaarden (planten, vissen en amfibieën, avifauna) zo min mogelijk te worden geschaad.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Geplaatst in Projecten.