Over ons

Een greep uit de diensten die wij voor u kunnen leveren:

  • renovatie en aanleg van riolering
  • woonrijp maken
  • bouwrijp maken en aanleg riolering
  • grondverzet
  • cultuurtechnisch werk
  • oeverbescherming
  • mestdistributie (vaste- en vloeibare mest)
  • grondbewerking
  • aanleg (onderwater)drainage

Recente projecten

(her)Inrichting natuurgebieden

(her)Inrichten natuurgebieden

Het (her)inrichten omvat onder andere het op orde brengen van de waterhuishouding, het ontwikkelen van natuur en ruimte voor extensieve recreatie.

Lees meer...