Over ons

Een greep uit de diensten die wij voor u kunnen leveren:

  • renovatie en aanleg van riolering
  • woonrijp maken
  • bouwrijp maken en aanleg riolering
  • grondverzet
  • cultuurtechnisch werk
  • oeverbescherming
  • mestdistributie (vaste- en vloeibare mest)
  • grondbewerking
  • aanleg (onderwater)drainage

Recente projecten

Oeverbescherming

Oeverbescherming

Oeverbescherming omvat alle maatregelen om de oevers van binnenwateren te beschermen tegen erosie. Oeverbescherming kan op meerdere wijzen worden uitgevoerd, afhankelijk van de aard van het binnenwater. Naast het beschermen van de oevers tegen erosie, is het tegenwoordig ook van belang om de ecologische functie van de oever te bewaren.

Lees meer...

Baggeren

Baggeren

Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem en het opschonen van het oppervlaktewater.

Lees meer...