Vervanging riolering Van der Goesstraat en omgeving te Delft

In samenwerking met de Gemeente Delft zijn we gestart met het deelnemen in een bouwteam met betrekking tot de vervanging van het riool in de wijk Voordijkshoorn in Delft. Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen de opdrachtgever, diens adviseur(s) en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (in dit geval dus De Vries Stolwijk). Het doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het uit te voeren project.In een vroeg stadium zijn we bij elkaar gekomen om te komen tot een ontwerp, van bestek tot en met alle tekeningen. In het ontwerp hebben wij onze specifieke ervaring en deskundigheid ingebracht, onder andere met betrekking tot suggesties met betrekking tot kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.

Aan de hand van de opgestelde werkomschrijving, bestek en uitvoeringstekeningen zijn we januari 2019 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden omvatten:

  • opruimwerkzaamheden;
  • opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
  • uitwerken klimaat adaptieve maatregelen;
  • opbreken van riolering;
  • aanbrengen duikers;
  • verrichten van grondwerkzaamheden;
  • aanbrengen van (infiltratie) riolering en afwateringselementen;
  • aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen.

Bijzonderheden bij de uitvoering van deze werkzaamheden betreft het omgevingsmanagement. De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen in een dicht bevolkte woonwijk en een winkelstraat. Bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden was van cruciaal belang voor het project. In dit kader hebben we een omgevingsmanager aangesteld binnen De Vries Stolwijk voor alle communicatie met derden en belanghebbenden gedurende de uitvoering van het project. 

In verband met de klimaatverandering is er een steeds groter belang voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. Hiervoor hebben we in samenspraak met de opdrachtgever waterpasserende bestrating toegepast in het ontwerp. Dat is open bestrating, waarbij (hemel)water de ruimte krijgt om de bodem te infiltreren.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Delft

Geplaatst in Projecten.