Bouwrijp maken Legmeer-West te Uithoorn

In opdracht van de Gemeente Uithoorn en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. worden er momenteel diverse werkzaamheden verricht voor het bouwrijp maken van een terrein nabij de Faunalaan in Uithoorn.

De uitvoering van het werk omvat:

a. Opruimwerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Aanleg riolering;
d. Aanbrengen drainage;
e. Aanbrengen bouwweg van menggranulaat;
f. Aanbrengen elementenverhardingen;
g. Verleggen duikers;
h. Aanbrengen waterinlaat;
i. Aanbrengen lichtgewicht materialen;
j. Bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, teneinde de verschillende bouwvelden tijdig gereed te hebben voor de start van de bouw van de woningen.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.

Geplaatst in Projecten.