Bouwrijp maken Legmeer-West te Uithoorn

In opdracht van de Gemeente Uithoorn en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. worden diverse werkzaamheden verricht voor het bouwrijp maken van een terrein nabij de Faunalaan in Uithoorn. Het betreft het woonrijp maken van de fases 4-5-6 voor het project Aangenaam Legmeer. Het bouwrijp maken wordt gefaseerd uitgevoerd, om de verschillende velden tijdig gereed te hebben voor de start van de bouw van de woningen.

Een goede communicatie met derden, zoals de bouwer en K&L, was dus van groot belang gedurende de uitvoering van dit project. Naast de werkzaamheden van het grondverzet, is hier ook riolering en drainage aangelegd voor de nieuw te bouwen woonwijk. Tevens zijn er een tweetal duikers verplaatst.

In dit project is licht gewicht ophoogmateriaal toegepast. Dit materiaal bestaat uit kleine lichte minerale bolletjes die uit vulkanisch gesteente zijn gemaakt. In elk korreltje bevinden zich cellen die met lucht zijn gevuld. Het materiaal is vanwege de sterkte, stijfheid en stabiliteit uitstekend toepasbaar als ophoogmateriaal. Tevens is het een milieuvriendelijke natuurproduct en heeft een goed waterdoorlatend vermogen.

De uitvoering van het werk omvat:

a. Opruimwerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Aanleg riolering;
d. Aanbrengen drainage;
e. Aanbrengen bouwweg van menggranulaat;
f. Aanbrengen elementenverhardingen;
g. Verleggen duikers;
h. Aanbrengen waterinlaat;
i. Aanbrengen lichtgewicht materialen;
j. Bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, teneinde de verschillende bouwvelden tijdig gereed te hebben voor de start van de bouw van de woningen.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.

Geplaatst in Projecten.