Baggeren Provincie Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Krimpenerwaard. Het project bevat diverse watergangen grenzend aan de zogenaamde NNN (NatuurNetwerkNederland) gebieden.

De uitvoering van het werk omvat:

a. het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
b. het treffen van de nodige arbeidshygienische voorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
c. het baggeren van watergangen en lokaal verspreiden over aangrenzend perceel;
d. transporteren van baggerspecie;
e. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd met de tractor met baggerpomp.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Geplaatst in Projecten.