Onderwaterdrainage te Vlist

In opdracht van Weidehof Krimpenerwaard voeren we werkzaamheden uit voor de aanleg van ruim 550 kilometer onderwaterdrainage. Klimaatslimme boeren starten hier met waterinfiltratie in de veenweiden. Hiermee werken ze aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Super trots dat wij met ons materieel een bijdrage mogen leveren aan deze mooie doelstellingen. 

In de polders bij Vlist pakken 21 melkveehouders hun rol in het realiseren van klimaatdoelen en het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Zij doen dit onder begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard.

De melkveehouders investeren samen in de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (WIS). Bij lage grondwaterstand zorgen deze drains voor infiltratie, bij hoge grondwaterstanden voor ontwatering. Dit zorgt voor een vermindering van bodemdaling van 30-50 procent en draagt bij aan CO₂ reductie. De nattere percelen zijn in de zomer aantrekkelijker voor weidevogels omdat er meer voedsel te vinden is. 

Voor deze werkzaamheden hebben wij onze Valtra om laten bouwen op tracks.

Onderwaterdrainage te Vlist

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Weidehof Krimpenerwaard

Geplaatst in Projecten.