Reconstructie J. Vermeerstraat e.o. te Krimpen aan de Lek

In opdracht van de Gemeente Krimpenerwaard wordt het project Reconstructie J. Vermeerstraat e.o. uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het rooien van bomen en groen, opbreekwerkzaamheden, aanleg gescheiden rioleringsstelsel, ophoogwerkzaamheden met lichtgewicht ophoogmateriaal en herinrichting van de wijk. 

Het uit te voeren werk is gelegen in de Schildersbuurt en omvat de onderstaande straten: J. Vermeerstraat, J. van de Heydenstraat, A. Cuijpstraat, Rembrandtstraat, P. Potterstraat, J. van Ruijsdaelstraat, F.
Halsstraat, V. van Goghplein en de J. Steenstraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Grondwerken;
- Opbreken en aanbrengen van funderingslagen;
- Opbreken en aanbrengen van asfaltverhardingen;
- Opbreken en aanbrengen van bestratingen;
- Aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen;
- Aanbrengen van zand en aanvullingen in sleuven met zand en bims;
- Verwijderen en aanbrengen van rioleringen;
- Volschuimen van riolering;
- Verwijderen en aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen;
- Verwijderen en aanbrengen van huisaansluitingen;
- Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;
- Afwerken van bermen en plantsoenen;
- Verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting.

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, om de overlast voor omwonenden te beperken. Na het ophogen is er een rustperiode van minimaal 6 weken, alvorens het definitieve straatwerk wordt aangebracht. 

Reconstructie J. Vermeerstraat e.o. te Krimpen aan de Lek

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard

Geplaatst in Projecten.