Zuid-West Boven-Hardinxveld

De Vries Stolwijk B.V. voert, in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, werkzaamheden uit met betrekking tot het vervangen van de riolering (IT en keramisch) en herinrichting van diverse straten in Zuid-West Boven-Hardinxveld.

Het werk Zuidwesthoek gaat over het deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk – Wetering en Koningin Wilhelminalaan – Nassaustraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
-het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden;
-het uitvoeren van grondwerk;
-het verwijderen van bestaande riolering
-het aanbrengen van (IT en keramische) riolering
-het aanbrengen van licht ophoog materiaal
-het op hoogte stellen van putafdekkingen;
-het aanbrengen van kolken;
-het aanbrengen van elementenverhardingen;
-het aanbrengen van terreininrichting

Het bestaande riool is sterk verouderd, waardoor het riool vervangen dient te worden. Het huidige riool vangt hemelwater én vuilwater op. Dit wordt gemengd afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Om dit te verbeteren komen er twee riolen, in plaats van één, voor terug. Eén riool voor de afvoer van het vuile water en een tweede riool voor de afvoer van betrekkelijk schoon hemelwater. Om vuil- en schoon water optimaal te scheiden is het nodig om en nieuwe leiding aan te leggen voor afvoer van het hemelwater. De bestaande afvoerleiding blijft in gebruik voor vuilwater.

Om verzakking na de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen worden lichtere materialen toegepast onder de verharding. Dit heeft een bijkomend voordeel dat er water in opgeslagen kan
worden. Vervolgens wordt het water vertraagd afgevoerd naar open water door een poreuze rioolleiding. Zo vangen we meer hemelwater op dan in de huidige situatie en dit vergroot de capaciteit van het rioolstelsel.

Volgorde werkzaamheden:
1. Openbreken straatwerk
2. Ontgraven/afvoeren grond en verwijderen riool
3. Leggen regenwaterafvoerleiding (RWA) en droogweerafvoer (DWA)
4. Maken huisaansluitingen riolering (HWA)
5. Aanvullen zand
6. Aanvullen lava (licht ophoogmateriaal)
7. Aanbrengen straatlaag (zand)
8. Aanbrengen straatwerk

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Geplaatst in Projecten en getagd met .