Cultuurtechnisch werk

Als het gaat om cultuurtechnisch werk, kunt u bijvoorbeeld denken aan het (her)inrichten van natuurgebieden en het ontgraven van natuurvriendelijke oevers. Dankzij dit soort werkzaamheden zorgen we er met elkaar voor dat er een plek wordt gerealiseerd waar (beschermde) dieren hun toevlucht kunnen vinden en waar de mens tot rust kan komen.
Als het gaat om sportieve doeleinden, laten we u ook graag kennismaken met de mogelijkheid om sport- en recreatieterreinen aan te leggen. We zetten graag ons materieel in beweging om mensen in beweging te zetten.

Welk cultuurtechnisch werk verrichten wij?
Wij kunnen voor u alle voorkomende cultuurtechnische werkzaamheden verrichten. Of u nu overheid, bedrijf of particulier bent, klussen groot en klein, wij draaien onze handen er niet voor om. Denk hierbij aan:
-het onderhouden van sloten, vijvers, poelen en watergangen;
-het baggeren en opnieuw aanleggen van waterpartijen;
-aanleg van natuurvriendelijke oevers;
-aanbrengen van beschoeiing of damwand;
-(her)inrichten van natuurgebieden;
-aanleg van sport- en recreatieterreinen;
-het egaliseren van ondergronden;
-het spitten, frezen, profileren en inzaaien van grond.

Geplaatst in Diensten GWW.