In samenwerking met Gebiedsmanagers en Sadjad Jawid hebben wij het winnende plan voor de aanbesteding: Herinrichting Vogelwijk te Leiden geschreven. Met het project wordt de riolering in de Vogelwijk vervangen. Ook wordt de wijk met een klimaatadaptieve inrichting voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Wat gaan we doen?
De riolering in de Vogelwijk is aan vervanging toe. Dit biedt koppelkansen voor andere opgaven, zoals het vervangen van de verharding, de energietransitie, de aanleg van een klimaatrobuuste ondergrondse inrichting en een klimaatadaptieve bovengrondse inrichting en het vergroten van de biodiversiteit. Door deze opgaven onderling af te stemmen en waar mogelijk integraal uit te voeren, wordt werk met werk gemaakt, kosten bespaard en investeringen zo efficiënt mogelijk ingezet. De wijk moet klimaatadaptief ontworpen en uitgevoerd worden, zodat deze voorbereid is op de klimaat van de toekomst met heftige regenbuien en langere periodes van droogte en hitte. In dit kader dient er, waar doelmatig, een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd te worden.
Vanuit het thema circulaire economie worden zoveel mogelijk gebakken klinkers uit de rijbanen en parkeervakken en natuurstenen trottoirbanden hergebruikt.

Geplaatst in nieuws.